Author: admin

Zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. zaří 2021 zahájíme nový školní rok. Vzhledem k epidemiologické situaci a nutnosti testování žáků bude příchod tříd do budovy probíhat řízeně pod dohledem třídních učitelů.

Schůzka pro budoucí první ročníky

Úvodní informační schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční 26. srpna 2021 od 16 hodin v tělocvičně školy (pro oba stud. obory najednou).