Obory a učební plány

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Sportovní management)

Oba studijní obory jsou ukončeny maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle učebního plánu schváleného MŠMT.
Absolventi najdou uplatnění prakticky ve všech administrativních činnostech (účetní, sekretářky, písařky apod.), ve firmách, státních úřadech, bankách, pojišťovnách, obchodech, ve službách atd. Mohou i soukromě podnikat. Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se navíc mohou uplatnit jako manažeři v oblasti sportu, trenéři, vedoucí sportovních družstev, lektoři, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro sport atp.

Většina absolventů si podává přihlášku k dalšímu studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, procento jejich přijetí je velmi vysoké.