O škole

Historie školy v datech

1897 – založena obchodní škola grémia v Kolíně
1901 – zřízen jednoletý obchodní kurz pro paní a dívky
1904 – postavena vlastní budova školy v ulici Na Hradbách
1909 – zřízena dvoutřídní obchodní škola pro dívky
1912 – zřízena vyšší škola obchodní čtyřletá
1917 – poprvé název „obchodní akademie“
1923 – počátek stavby nové školní budovy
1925 – slavnostní otevření nové školní budovy obchodní akademie
1941 – zabrání budovy nacisty v období Protektorátu
1945 – opětné otevření budovy obchodní akademie
1949 – změna názvu školy na „vyšší hospodářská škola“
1953 – změna budovy školy – výměna s budovou gymnázia
1960 – změna názvu školy na „střední ekonomická škola“
1990 – změna názvu školy na „obchodní akademie“
1995 – vybudováno nové křídlo školy – 3 učebny a 3 kabinety
1997 – vybudování šaten
2003 – dokončena půdní vestavba, kde byly otevřeny tři počítačové učebny a dva kabinety
2003 – zahájena stavba tělocvičny v areálu školy
2004 – otevřena nová tělocvična s posilovnou
2004 – odhalena pamětní deska Václava Morávka
2005 – postaven výtah a plošina umožňující bezbariérový přístup do všech pater školy, oprava fasády školy, oprava věže
2007 – 20. října škola oslavila 110 let, vybudována studovna
2014 – rekonstrukce sklepních prostor
2015 – přestavba školního bytu na novou sborovnu
2021 – rozsáhlá rekonstrukce školy – výměna oken, zateplení, systém řízené větrání, klimatizace ICT učeben

Ředitelé školy

1897 – 1901  Trmal František
1901 – 1932  Doškář Václav
1933 – 1943  Startl Jaroslav
1943 – 1945  Kameník Antonín
1945 – 1949  Startl Jaroslav
1949 – 1958  Hájek Josef
1958 – 1973  Ing. Dvořák Josef
1973 – 1984  Ing. Kubů Josef
1984 – 1993  Navrátil Ladislav
1993 – dosud  Ing. Dušan Zahrádka