Učitelé a vyučované předměty

Ing. Dušan Zahrádka – ředitel školyúčetnictví, cvičení z účetnictví
Ing. Jana Holečková – zástupkyně ředitelepřírodní vědy, informační technologie
Mgr. Andrea Bartošovámatematika, tělesná výchova
Mgr. Jan Beňovskýruský jazyk
Ing. Jana Bíláekonomika, finanční gramotnost, statistika
Ing. Iva Březinováekonomika, finanční gramotnost, písemná elektronická komunikace
Ing. Kateřina Březinová – výchovný poradceúčetnictví, cvičení z účetnictví, psychologie, hospodářské výpočty
Mgr. Aneta Bulíčkováanglický jazyk, seminář z anglického jazyka
Ing. Radomíra Cafourkovápísemná elektronická komunikace, informační technologie
Mgr. Jana Dubnickámatematika, cvičení z matematiky, německý jazyk
Mgr. Lada Dudková – metodik ICTinformační technologie
PhDr. Jan Dvořákruský jazyk, německý jazyk, seminář z ruského jazyka
Mgr. Martin Hellertělesná výchova, dějepis, občanská nauka
Ing. Vladislava Horáčkováekonomika, finanční gramotnost, hospodářský zeměpis, environmentální výchova
Ing. Věra Hovorkováúčetnictví, cvičení z účetnictví, informační technologie
Ing. Barbora Jahodováekonomika, finanční gramotnost, marketing, management
Ing. Jitka Jeřábkováekonomika, finanční gramotnost, marketing, písemná elektronická komunikace
Mgr. Lydie Kohoutováanglický jazyk, seminář z anglického jazyka
Ing. Lenka Koláčnáekonomika, finační gramotnost
PhDr. Ondřej Kosina, PhD.dějepis, občanská nauka, občanský základ, anglický jazyk, seminář z anglického jazyka
Ing. Jarmila Krejčováúčetnictví, cvičení z účetnictví, písemná elektronická komunikace
Ing. Lucie Lackováúčetnictví, cvičení z účetnictví
Mgr. Kateřina Ladrováčeský jazyk a literatura, anglický jazyk, seminář z anglického jazyka
Mgr. Irena Minaříkovázáklady somatologie a fyziologie, teorie sportovní přípravy, tělesná výchova, písemná elektronická komunikace
Mgr. Soňa Sádlíkováruský jazyk, německý jazyk
PaedDr. Božena Salákovámatematika, přírodní vědy
Mgr. František Soukupčeský jazyk a literatura, občanská nauka
Mgr. Helena Soukupováčeský jazyk a literatura, německý jazyk
Mgr. Klára Šušlíková – metodik prevenceněmecký jazyk, seminář z německého jazyka
Mgr. Miroslava Třešňákováanglický jazyk, seminář z anglického jazyka
PhDr. Kateřina Zvelebilováanglický jazyk, seminář z anglického jazyka
Klára Bella Kmoníčkováasistent pedagoga